Fuata hatua hizi kama unataka kulima kilimo chenye tija

Saturday September 9 2017

By Abuu Mkono

Naomba katika safu hii leo tujifunze mambo ya msingi yanayoweza kukupa uhakika wa kupata mavuno katika shughuli zako za kilimo.

Kwa kawaida ikiwa mkulima utasimamia vyema kulikinga shamba dhidi ya wadudu na magonjwa pamoja na usimamizi mzuri wa uwekaji mbolea, una uhakika wa kupata mavuno mazuri.

Unaweza ukauliza itakuaje kama una mavuno mazuri lakini sokoni hali ni mbaya. Ninachotaka kukueleza ni kuwa kama una bidhaa bora, unao uhakika wa kurudisha fedha yako uliyowekeza katika mradi wako wa kilimo.

Kumbuka kuwa kilimo huwa na faida mara mbili au mara tatu ya fedha zako za mtaji kama utalima kisasa.

Kulima kisasa kunamaanisha mambo yafuatayo;

1.Kupima udongo

2. Kuwa na maji ya uhakika shambani

3.Una nguvu kazi ya kusimamia shamba yenye maarifa sahihi kuhusu kilimo unachofanya.

4. Unafuatilia kila hatua shambani kwako. Kwa mtu mwenye majukumu mengine kama vile wafanyakazi, wanapaswa angalau kila wiki watenge siku kadhaa za kuwa shambani.

5. Una ratiba nzuri ya upigaji dawa na unaifuata. Kumbuka ni kosa kuacha mimea ikiwa imeathiriwa kwa zaidi ya asilimia 60 kisha unakumbuka kuanza kutafuta tiba.

Hapa utakuwa unacheza mchezo hatari, kwa sababu kuna magonjwa kama ya virusi ambayo yakiingia shambani na ukachelewa kuyashughulikia, unaweza kupoteza mazao yako yote.

6. Una mtaji uliozidi na unaokutosha kwa ajili mradi wako wa kilimo.

7. Umenunua dawa na zenye sifa kwa ajili ya kuikinga na kuitibu mimea yako. Ununuzi huu lazima uende sambamba na mbegu bora.

Mazao bora huanzia katika ununuzi wa mbegu bora na zilizokingwa dhidi ya magonjwa.

8. Una mbolea ya uhakika na inayotosheleza mahitaji ya shamba lako. Mbolea inaweza kuwa zile za kiasili kama samadi, mboji na nyinginezo au hata mbolea za viwandani kama DAP na NPK.

9. Umefanya utafiti wa soko na kujua nguvu na udhaifu wake. Ni muhimu kujua muda mzuri wa soko la zao unalotaka kulima. Tembelea masoko na zungumza na wachuuzi, madalali na kila mtu mwenye taarifa kuhusu soko la zao hilo.

Hizi ni hatua muhimu za kufuata kwa mkulima anayetaka maendeleo na tija katika kilimo. Ukitekeleza haya, una uhakika mkubwa wa kufanya vema katika kilimo.

Lakini pia kumbuka kumuomba Mwenyezi Mungu kwa kuwa yapo mambo yako nje ya uwezo wa kibinadamu.

Sababu ya mazao kuuzwa kwa bei ndogo

Nikiwa mtaalamu naweza kulielezea hili kwa kuangalia vipenegele vifuatavyo:

1.Kuwapo kwa mazao mengi sokoni

2.Kuuza mazao kwa madalali

3. Kuvuna mazao madogo na dhaifu (mazao yasiyokuwa na ubora)

Unavyoweza kudhibiti wadudu shamba

Nitawagawa wadudu hawa katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni wadudu wadogo kama vile mites na leafminor

Kundi la pili ni la wadudu wakubwa kiasi kama nzi weupe, nyigu na wengineo. Kundi la tatu ni wadudu wakubwa zaidi kama vile panya na hata ndege wanaingia katika kundi hili.

Wadudu hawa kwa pamoja wanahusika kwa kiasi kikubwa kupoteza thamani ya mazao yako na kuyafanya yakumbane na bei ndogo sokoni.

Kwa mfano, nyigu na nzi weupe wanaweza kuathiri matunda kama kama matikiti maji kwa kuyagonga mwishowe yanakosa umbile zuri na kutoa madoa meusi. Yakifika sokoni, bila shaka bei itapungua.

Makosa katika upigaji wa dawa

Baadhi ya wakulima hukosea kwa kuchanganya madawa na maji yasiyokuwa safi. Siyo kila maji yana sifa ya kuchanganywa na madawa.

Fuata maelekezo ya madawa kama inavyoelezwa na wataalamu, wauzaji au maelezo yaliyomo kwenye chupa za dawa.

Epuka kuchanganya dawa zaidi ya moja katika maji . Unapolazimika kutumia dawa tofauti, andaa dawa tofauti na piga kwa wakati tofauti.

Abuu Mkono ni mtaalamu wa kilimo. 0767359818

Advertisement