Kilio cha walimu wa sayansi kingalipo

Tuesday March 5 2019

 

By Mwandishi Wetu, Mwananchi

Kwa mujibu wa sera mpya ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014, asilimia tano ya wanafunzi wanaomaliza elimu ya msingi ndiyo wanaofika mpaka kidato cha tano na sita.

Asilimia nne wanajiunga na masomo ya elimu ya juu.

Maelezo zaidi ya sera hiyo yanasema kuwa katika wanafunzi wanaosoma sekondari nchini, 30 hadi 35 kati ya 100 ndiyo wanaosoma masomo ya sayansi wakiwa kidato cha tatu na nne.

Idadi hii ya wanafunzi ndiyo inayotegemewa kusomea kozi za sayansi na teknolojia katika vyuo na taasisi za elimu ya juu nchini, kundi ambalo ndilo tunalitegemea pia kupata walimu wa sayansi.

Baadhi ya wanafunzi shuleni wamechagua kusoma masomo ya sanaa kwa hofu ya kufeli masomo ya sayansi, kwa kukosa walimu wanaoweza kuwasaidia kimasomo na ukosefu au upungufu wa vifaa vya kujifunzia masomo hayo, hivyo kuendeleza dhana ya kuwa masomo ya sayansi ni magumu.

Kilio cha walimu wa sayansi

Pamoja na serikali kutoa ufadhili kwa walimu wanafunzi wa masomo ya sayansi, bado changamoto zinazowakabili walimu ni nyingi na kwa kiasi kikubwa zinaathiri ufundishaji.

Serikali inaweza kuaandaa walimu wengi wa sayansi lakini mazingira duni ya kazi ya walimu yanawavunja moyo walimu kufundisha kiasi cha kukatisha tamaa shauku waliyonayo ya kuwasaidia wanafunzi.

Licha ya jitihada zinazofanywa na Serikali kuongeza idadi ya walimu haina budi kuandaa mazingira mazuri ya kazi ili walimu wabaki shuleni na kufundisha.

Takwimu aidha zinaonyesha kuwa takribani asilimia 77 ya walimu nchini huacha kazi na kwenda kufanya kazi nyingine zenye maslahi zaidi, na hii inaonyesha kuwa uzalishaji wa walimu na namna ya kuwabakiza kazini bado ni tatizo nchini.

Kwa hali hii, tatizo la kukosa wataalamu wanasayansi litazidi kushamiri kama hatutachukua hatua madhubuti kuidhibiti hali.

Takwimu aidha zinaonyesha kuwa takribani asilimia 77 ya walimu nchini huacha kazi na kwenda kufanya kazi nyingine zenye maslahi zaidi, na hii inaonyesha kuwa uzalishaji wa walimu na namna ya kuwabakiza kazini bado ni tatizo nchini.

Kwa hali hii, tatizo la kukosa wataalamu wanasayansi litazidi kushamiri kama hatutachukua hatua madhubuti kuidhibiti hali

Ufumbuzi wa tatizo

Lazima Serikali iwe na mipango ya muda mfupi na muda mrefu ya kuandaa walimu na kuwajengea mazingira mazuri ya kazi.

Moja ya mipango ya muda mfupi ni Serikali kuajiri walimu wa sayansi kutoka nchi za nje hususani zile zenye mfumo wa elimu kama wetu.

Vilevile Serikali itoe posho kwa walimu wanaofundisha katika mazingira magumu ili kuwapa hamasa.

Ikumbukwe kuwa mwaka 2011, aliyekuwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Shukuru Kawambwa alisema Serikali ilipanga kutoa Sh 500,000 kwa kila mwalimu atakayepangwa kufundisha katika mazingira magumu. Hatuna uhakika kama Serikali inatekeleza ahadi yake hii njema mpaka leo.

Aidha, Serikali pia ipunguze gharama za uingizaji wa vifaa vya elimu vinavyoingizwa nchini, hasa vifaa vya maabara na kupunguza kodi kwa vile vinavyotengenezwa nchini.

Mpango wa serikali wa kutoa ufadhili kwa walimu wanafunzi wa masomo ya sayansi na kujenga maabara uendane na kuwekeza vya kutosha katika huduma za msingi shuleni na kumpa mwalimu stahiki zake pamoja na huduma nyingine za kijamii.

Katika ulimwengu wa sasa ulioendelea katika nyanja mbalimbali, hatuwezi kupiga hatua kielimu kama mwalimu atabaki katika maisha yaleyale ya zamani na bado tukategemea matokeo makubwa ya elimu.

Advertisement