Waziri wa Fedha wa Tanzania ataja changamoto za bajeti kwa mwaka 2018/19

Tuesday November 5 2019

Waziri wa Fedha na Mipango Dk Philip Mpango

Waziri wa Fedha na Mipango Dk Philip Mpango akiwasilisha  Bungeni jijini Dodoma leo Mapendekezo  ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa unaokusudiwa kutekelezwa na Serikali pamoja na  Mwongozo wa kuandaa Mpango na  Bajeti kwa Mwaka wa fedha 2020/21. Picha na Anthony Siame 

Dk Mpango ameyasema hayo leo Jumanne Novemba 5, 2019 wakati akiwasilisha Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa na mwongozo wa maandalizi ya mpango na bajeti ya Serikali kwa mwaka 2020/21 bungeni.

Ametaja changamoto nyingine kuwa ni pamoja na kuwepo kwa mahitaji makubwa yasiyowiana na uwezo wa mapato na ukwepaji kodi kwa njia mbalimbali na  kutokutoa stakabadhi za kielektroniki na kuendesha biashara za magendo hususan kupitia bandari bubu maeneo ya mipakani.

Changamoto nyingine ni mabadiliko ya viwango vya riba katika masoko ya fedha ya nje, kutopatikana kwa misaada na mikopo kutokana na baadhi ya washirika kutotimiza ahadi zao kwa wakati na ukosefu wa takwimu za uwekezaji wa sekta binafsi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo.

Dk Mpango amesema katika kukabiliana na changamoto za utekelezaji wa bajeti, Serikali itaendelea kuchukua hatua mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuendelea kuwianisha mapato na matumizi.

 

“Kuimarisha ulipaji wa kodi wa hiari kwa kutekeleza Mpango wa kusimamia vihatarishi vya mwitikio wa ulipaji kodi, kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa matumizi ya mashine za stakabadhi za kielektroniki kupitia matumizi ya mfumo ulioboreshwa, kuongeza doria na ukaguzi unaolenga kudhibiti biashara za magendo,” amesema.

Advertisement

Nyingine ni  kuendelea kutekeleza Mpango wa Kuboresha Mazingira ya Biashara na Uwekezaji, kukuza soko la fedha la ndani,  kuendeleza majadiliano na washirika wa maendeleo na taasisi za fedha za nje, kutekeleza mwongozo wa ushirikiano baina ya Serikali na washirika wa Maendeleo.

Dk Mpango amesema Serikali itaendelea kuimarisha ushirikiano kati ya Serikali na sekta binafsi ili kupata taarifa za uwekezaji wa sekta hiyo katika uchumi.

Advertisement