Recommended

Mafanikio ya sekta ya misitu na nyuki katika miaka minne ya Magufuli

MIAKA MINNE YA RAIS MAGUFULI

Mafanikio ya sekta ya misitu na nyuki katika miaka minne ya Magufuli

Wakala unasimamia misitu ya hifadhi mbalimbali zilizopo nchini. Katika kipindi cha miaka minne, misitu mipya iliyoko kwenye maeneo tofauti hapa nchini ilihifadhiwa. Misitu hiyo inajumuisha hifadhi za Nyuki (Wilaya ya Nyasa, Songea vijijini na Chunya.

Wilaya ya Kongwa inatimiza majukumu chini ya kauli mbiu ya HAPA KAZI TU

MIAKA MINNE YA SERIKALI YA AWAMU YA TANO

Wilaya ya Kongwa inatimiza majukumu chini ya kauli mbiu ya HAPA KAZI TU

Halmashauri ya Wilaya ya Kongwa katika utekelezaji wa majukumu yake ya kuchochea maendeleo ya kiuchumi na huduma za kijamii inazingatia utekelezaji wa Ilani ya uchaguzi ya Chama Tawala (CCM) kwa kipindi cha Mwaka 2015 – 2020 kama ilivyoainishwa katika ibara mbalimbali katika sekta saba za Afya, Maji, Elimu Msingi, Elimu Sekondari, Kilimo, Mifugo na barabara ambazo kwa miaka minne zimetumika jumla ya Tshs 27,250,473,988.14 Kati ya fedha hizo Tshs 23,105,732,804.14 zimetumika kugharamia miradi ya maendeleo na Tshs 4,144,741,184/= zimetumika kugharamia Mpango wa Elimu bila Malipo.

MUWSA inatimiza kwa vitendo ndoto ya Rais Magufuli ya kufikisha huduma bora za maji kwa wananchi

MIAKA MINNE YA SERIKALI YA AWAMU YA TANO

MUWSA inatimiza kwa vitendo ndoto ya Rais Magufuli ya kufikisha huduma bora za maji kwa wananchi

Historia ya Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Mjini Moshi inaanzia mwaka 1994 ilipoanzishwa kama idara ya Serikali inayojitegemea (Urban Water Department). Mabadiliko haya yalifuatia utekelezaji wa Sera ya Maji ya mwaka 1991 iliyotilia mkazo wa uanzishaji wa miradi na Taasisi za Majisafi na Majitaka zinazojitegemea kiuendeshaji. Mwaka 1998 MUWSA ilianzishwa rasmi kama Mamlaka inayojitegemea.

Serikali ya Awamu ya Tano inavyotekeleza miradi ya maendeleo wilayani Bahi

MIAKA MINNE YA SERIKALI YA AWAMU YA TANO

Serikali ya Awamu ya Tano inavyotekeleza miradi ya maendeleo wilayani Bahi

Katika kipindi cha miaka minne ya Uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, John Pombe Joseph Magufuli, Halmashauri imetekeleza Miradi mbalimbali ya Maendeleo yenye thamani ya Shilingi 11,401,720,583 kama zilivyoainishwa katika Ilani ya Chama cha Mapinduzi (CCM) ya mwaka 2015 hadi 2020 na ahadi za Mheshimiwa Rais wakati wa Kampeni za uchaguzi mwaka 2015 na  kwa kuzingatia sera mbalimbali za kisekta, Mpango na bajeti ya Halmashauri ya mwaka wa fedha 2016/2017-2019/2020  na Mpango wa Taifa wa Maendeleo wa miaka mitano.