TFNC: Ni muhimu kuikumbusha jamii kuhusu lishe na chakula bora

SIKU YA USALAMA WA CHAKULA DUNIANI

TFNC: Ni muhimu kuikumbusha jamii kuhusu lishe na chakula bora

Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania (TFNC) ni mojawapo ya Taasisi ya umma inayotekeleza maju­kumu yake kupitia Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii, Jinsia Wazee na Watoto. Lengo kuu la taasisi ni kud­hibiti na kutokomeza kabi­sa matatizo ya utapiamlo hapa nchini, kuhakikisha jamii inakula chakula sahihi na salama na jamii inaz­ingatia ulaji unaofaa. Taa­sisi ina majukumu ya msingi mbalimbali, miongoni mwa majukumu na wajibu wake katika jamii ni pamoja na